هیراد پلاست
سه شنبه , ۷ مرداد ۱۳۹۹
خانه / لیست قیمت میز پلاستیکی

لیست قیمت میز پلاستیکی

لیست قیمت میز پلاستیکی ناصر

کدنام محصولقیمت واحد (ریال)تعداد در بسته
۳۲۱میز مستطیل حصیر بافت ۹۰*۱۵۰۸۵۰۰۰۰۰۱ عدد
۳۲۳میز مربع حصیر بافت ۹۰*۹۰۶۰۰۰۰۰۰۱ عدد
۴۲۲میز گرد حصیر بافت پایه فلزی قطر ۷۰۲۱۰۰۰۰۰۱ عدد
۲۲۳میز مربع پایه فلزی تاشو ۷۵*۶۰*۶۰ سانتیمتر۲۷۰۰۰۰۰۱ عدد
۵۱۲میز تاشو سفری ۴۰*۵۲*۵۵ سانتیمتر۸۶۰۰۰۰۳ عدد
۵۲۱میز مستطیل حصیر بافت پایه فلزی تاشو ۷۳*۸۰*۱۲۰۴۸۰۰۰۰۰۱ عدد
۵۲۳میز مربع حصیر بافت پایه فلزی تاشو ۷۵*۸۰*۸۰ سانتیمتر۳۸۰۰۰۰۰۲ عدد
۶۲۱میز مستطیل حصیر بافت پایه فلزی ۷۵*۸۰*۱۲۰ سانتیمتر۴۲۰۰۰۰۰۱ عدد
۶۲۳میز مربع حصیر بافت پایه فلزی ۷۵*۸۰*۸۰ سانتیمتر۳۳۰۰۰۰۰۱ عدد
۷۲۱میز مستطیل تاشو پایه فلزی——-۱ عدد
۷۲۲میز گرد پایه فلزی تاشو ۷۵*۹۰ سانتیمتر۳۳۰۰۰۰۰۲ عدد
۷۲۳میز مربع پایه فلزی تاشو ۷۵*۸۰*۸۰ سانتیمتر۳۳۰۰۰۰۰۲ عدد
۷۲۴میز مستطیل تاشو پایه فلزی——-۱ عدد
۸۲۰میز مبلی ۵۰*۶۰*۹۰ سانتیمتر۱۹۰۰۰۰۰۱ عدد
۸۲۱میز مستطیل ساده ۷۳*۷۵*۱۱۵ سانتیمتر۲۴۰۰۰۰۰۱ عدد
۸۲۲میز گرد ۷۳*۹۰ سانتیمتر۱۷۰۰۰۰۰۱ عدد
۸۲۳میز مربع ۷۳*۸۰*۸۰ سانتیمتر۱۷۰۰۰۰۰۱ عدد
۸۲۴میز مستطیل بزرگ ۶ نفره دو پایه ۷۳*۸۵*۱۳۰ سانتیمتر۳۴۰۰۰۰۰۱ عدد
۸۲۵میز بیضی بزرگ ۶ نفره دو پایه ۷۳*۸۵*۱۴۰ سانتیمتر۳۴۰۰۰۰۰۱ عدد
۸۳۰میز عسلی ۴۱*۴۴*۵۴ سانتیمتر۴۸۰۰۰۰۳ عدد
۹۲۰میز مستطیل پایه فلزی ۸ نفره ۷۵*۹۰*۱۵۵ سانتیمتر۴۱۰۰۰۰۰۱ عدد
۹۲۱میز مستطیل پایه فلزی ۶ نفره ۷۵*۸۰*۱۳۰ سانتیمتر۳۹۰۰۰۰۰۱ عدد
۹۲۲میز گرد پایه فلزی ۷۵*۹۰ سانتیمتر۲۹۰۰۰۰۰۱ عدد
۹۲۳میز مربع پایه فلزی ۷۵*۸۰*۸۰ سانتیمتر۲۹۰۰۰۰۰۱ عدد
۹۲۴میز مستطیل دو پایه ۷۳*۶۸*۱۱۰ سانتیمتر۲۸۰۰۰۰۰۱ عدد
۹۲۵میز بیضی ۷۳*۶۸*۱۱۵ سانتیمتر۲۸۰۰۰۰۰۱ عدد
۹۸۳میز پایه فلزی چفتی۷۲۰۰۰۰۳ عدد
۸۲۷میز تحریر نگین۱۲۵۰۰۰۰۶ عدد
۸۲۸میز کودک ۵۰*۶۰*۶۰ سانتیمتر۱۱۷۰۰۰۰۱ عدد
۸۲۹میز کودک ۵۰*۶۰*۹۰ سانتیمتر۱۴۰۰۰۰۰۱ عدد
۹۲۷میز کودک عکس دار ۵۰*۴۰*۶۰ سانتیمتر۶۲۰۰۰۰۶ عدد
۹۲۸میز کودک عکس دار ۵۰*۶۰*۶۰ سانتیمتر۱۳۰۰۰۰۰۱ عدد
  • جدول معرفی شده در این بخش مربوط به لیست قیمت میز پلاستیکی برند ناصر پلاستیک است.
  • اعتبار لیست قیمت موجود از بهمن ماه ۹۸ تا اطلاع ثانوی می باشد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و مشخصات صندلی های موجود با همکاران ما در واحد فروش در تماس باشید: ۰۹۱۲۰۷۸۳۴۷۶
هیراد پلاست