هیراد پلاست
دوشنبه , ۶ مرداد ۱۳۹۹
خانه / لیست قیمت چهارپایه پلاستیکی

لیست قیمت چهارپایه پلاستیکی

لیست قیمت چهارپایه پلاستیکی ناصر

کدنام محصولقیمت واحد (ریال)تعداد در بسته
۴۱۷چهارپایه تاشو گلدیس ۳۴۶۰۰۰۰۶ عدد
۵۱۵چهارپایه تاشو ۱، ۱۸ سانتیمتر۱۸۰۰۰۰۱۲ عدد
۵۱۶چهارپایه تاشو ۲، ۲۲ سانتیمتر۳۴۰۰۰۰۶ عدد
۵۱۷چهارپایه تاشو ۳، ۳۹ سانتیمتر۴۷۰۰۰۰۶ عدد
۵۱۸چهارپایه تاشو ۴، ۴۸ سانتیمتر۵۵۰۰۰۰۴ عدد
۶۱۶چهارپایه تاشو فضایی ۲، ۲۹ سانتیمتر۳۰۰۰۰۰۶ عدد
۶۱۷چهارپایه تاشو فضایی ۳، ۴۰ سانتیمتر۴۴۰۰۰۰۴ عدد
۶۶۲چهارپایه پشتی دار پایه فلزی کوتاه ۲۵ سانتیمتر۳۷۰۰۰۰۳ عدد
۶۶۳چهارپایه پشتی دار پایه فلزی متوسط ۴۳ سانتیمتر۴۱۰۰۰۰۳ عدد
۶۶۴چهارپایه پشتی دار پایه فلزی بلند ۶۰ سانتیمتر۴۲۰۰۰۰۳ عدد
۷۱۷چهارپایه کنگره بلند ۴۶ سانتیمتر۴۷۰۰۰۰۶ عدد
۷۶۲چهارپایه حصیر بافت پایه فلزی کوتاه ۲۵ سانتیمتر۳۷۰۰۰۰۳ عدد
۷۶۳چهارپایه حصیر بافت پایه فلزی متوسط ۴۳ سانتیمتر۴۱۰۰۰۰۳ عدد
۷۶۴چهارپایه حصیر بافت پایه فلزی بلند ۶۰ سانتیمتر۴۷۰۰۰۰۳ عدد
۸۱۷چهارپایه حصیری بلند ۴۸ سانتیمتر۳۱۰۰۰۰۶ عدد
۸۱۸چهارپایه هشت ضلعی بلند ۴۶ سانتیمتر۲۴۰۰۰۰۶ عدد
۸۱۹چهارپایه حصیری کوتاه ۲۸ سانتیمتر۲۴۰۰۰۰۱۲ عدد
۸۳۶چهارپایه حصیری کوتاه ۲۵ سانتیمتر۲۰۰۰۰۰۱۲ عدد
۸۳۸چهارپایه حصیری بلند ۴۴ سانتیمتر۲۴۰۰۰۰۶ عدد
۸۶۱چهارپایه حصیری متوسط پا فیلی ۳۶ سانتیمتر۲۴۰۰۰۰۶ عدد
۸۶۲چهارپایه پایه فلزی کوتاه ۲۵ سانتیمتر۳۷۰۰۰۰۳ عدد
۸۶۳چهارپایه پایه فلزی متوسط ۴۳ سانتیمتر۴۱۰۰۰۰۳ عدد
۸۶۴چهارپایه پایه فلزی بلند ۶۰ سانتیمتر۴۷۰۰۰۰۳ عدد
۸۶۵چهارپایه کوتاه حصیر بافت ۲۲ سانتیمتر۲۰۰۰۰۰۱۲ عدد
۸۶۷چهارپایه بلند حصیر بافت ۴۵ سانتیمتر۳۳۰۰۰۰۶ عدد
۹۱۷چهارپایه دو رنگ بلند ۴۷ سانتیمتر۳۳۰۰۰۰۶ عدد
۹۱۸چهارپایه دو رنگ بلند ۴۵ سانتیمتر۲۷۰۰۰۰۶ عدد
۹۱۹چهارپایه دو رنگ کوتاه ۲۷ سانتیمتر۲۱۰۰۰۰۱۲ عدد
۹۶۲چهارپایه پایه فلزی گرد کوتاه ۲۶ سانتیمتر۳۲۰۰۰۰۳ عدد
۹۶۳چهارپایه پایه فلزی گرد متوسط ۴۲ سانتیمتر۳۵۰۰۰۰۳ عدد
۹۶۴چهارپایه پایه فلزی گرد بلند ۶۰ سانتیمتر۳۹۰۰۰۰۳ عدد
۱۰۱۷چهارپایه حصیری بلند ۴۷ سانتیمتر۳۷۰۰۰۰۶ عدد
۱۱۱۷چهارپایه بلند ۴۷ سانتیمتر۳۳۰۰۰۰۶ عدد
۱۲۱۱چهارپایه پشتی دار ۱، ۳۴ سانتیمتر۹۰۰۰۰۱۲ عدد
۱۲۱۲چهارپایه پشتی دار ۲، ۴۷ سانتیمتر۲۱۰۰۰۰۱۲ عدد
۱۲۱۳چهارپایه پشتی دار ۳، ۶۸ سانتیمتر۳۳۰۰۰۰۶ عدد
۱۲۱۴چهارپایه پشتی دار ۴۴۸۰۰۰۰۶ عدد
۱۲۱۷چهارپایه حصیری بلند ۵۰ سانتیمتر۳۳۰۰۰۰۶ عدد
۱۳۱۷چهارپایه بلند گلدیس ۴۸ سانتیمتر۳۵۵۰۰۰۶ عدد
۱۴۱۷چهارپایه دو رنگ بلند سوپر ۶۸ سانتیمتر۵۲۰۰۰۰۶ عدد
۱۴۱۸چهارپایه دو رنگ بلند سوپر ۶۸ سانتیمتر۵۲۰۰۰۰۶ عدد
۱۶۱۷چهارپایه دو پله بلند ۶۶ سانتیمتر۸۸۰۰۰۰۶ عدد
۱۶۱۸چهارپایه دو پله بلند سوپر ۹۰ سانتیمتر۱۱۸۰۰۰۰۳ عدد
۱۷۱۷چهارپایه حصیری بلند سوپر ۷۱ سانتیمتر۶۶۰۰۰۰۶ عدد
۹۵۰توالت فرنگی پایه فلزی۷۵۰۰۰۰۳ عدد
  • جدول معرفی شده در این بخش مربوط به لیست قیمت چهارپایه پلاستیکی تولید کارخانه ناصر پلاستیک است.
  • اعتبار لیست قیمت چهارپایه پلاستیکی موجود از بهمن ماه ۹۸ تا اطلاع ثانوی می باشد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و مشخصات صندلی های موجود با همکاران ما در واحد فروش در تماس باشید: ۰۹۱۲۰۷۸۳۴۷۶
هیراد پلاست